Geodetická kancelář
Uherský Brod

GEODETICKÁ KANCELÁŘ UHERSKÝ BROD s.r.o.

Poskytujeme vám profesionální geodetické práce nejen na Uherskohradišťsku, ale i na území jiných okresů.
Máme dlouholetou praxi v oboru
Garantujeme vysokou odbornost
Rychle zpracujeme urgentní zakázky

Naše služby

Geometrický plán

Vyhotovíme vám geometrický plán pro:

Co je geometrický plán?

Geometrický plán se zhotovuje v případě, kdy dojde ke změně na části pozemku, kterou je potřeba zanést do katastru nemovitostí. Je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí a neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, kupní smlouva, rozhodnutí soudu), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí.

Náležitosti pro zápis budovy do katastru nemovitostí

Vytyčení hranic parcel

Nabízíme vám odborné vytyčení hranic parcel pro:

Vytyčení hranic parcel je zeměměřičská činnost, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů z katastru nemovitostí. Bližší informace naleznete ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Inženýrská geodézie

Nabízíme vám následující odborné služby v oblasti inženýrské geodézie:

Postup realizace

Kontaktování

Zavolejte nám, nebo napište a sdělte nám svou poptávku.

Specifikace poptávky

Zjistíme od vás více informací a rozsah geodetických prací.

Cenová nabídka

Na základě poptávky vám připravíme cenovou nabídku.

Realizace zakázky

Po vzájemné domluvě provedeme realizaci zakázky.

podklady pro projektanty

o naší firmě

Jsme úspěšně podnikající firma v oblasti geodézie a kartografie na Uherskohradišťsku. Od roku 1994 vám poskytujeme komplexní geodetické služby – vyhotovování geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, inženýrskou geodézii, mapování, práce v bodových polích atd. Garantujeme vám naši profesionalitu a spolehlivost. Náš tým zkušených odborníků vám zhotoví přesné a kvalitní geodetické práce, které budou odpovídat vašim přáním a požadavkům.

reference

Práce v oblasti katastru nemovistosí

Ročně je v naší kanceláři vyhotoveno přibližně 500 zakázek v oblasti geometrických plánů (dle vyhlášky č.190/1996 Sb. ve znění vyhlášky č.179/1998 Sb.) a vytyčení hranic pozemků.

Jedná se o zakázky s rozmanitou problematikou od jednoduchých plánů na zaměření budovy nebo rozdělení pozemku až po rozsáhlé zakázky majetkoprávního vypořádání komunikací, průmyslových areálů získaných většinou na základě tendru.

vyhotovení geometrického plánu silnice přeložka I/50 Veletiny – Uh.Brod
rok 1995, délka 4,8 km, objednavatel ŘSD Brno

Práce ve stavebnictví

Geodetické práce v rámci výstavby obchvatu St. Města silnice I/50

 • délka 2,2 km, objednavatel Strabag ČR
 • vytýčení obvodu staveniště
 • vytýčení osy komunikace
 • vytýčení a zaměření inž. sítí na stavbě
 • zaměření skutečného stavu komunikace
 • vyhotovení geometrického plánu obchvatu
Práce v oblasti katastru nemovistosí

U problematiky vytyčování hranic nelze snad ani říci , že by bylo jednoduchých případů ,a to zejména z důvodu problematiky sousedských vztahů a dlouhodobých sporů . Tyto zkušenosti plynou již z více jak 10-ti leté praxe naší kanceláře a proto se k této choulostivé problematice naší činnosti snažíme přistupovat s co největším možným úsilím . Toto úsilí snad můžeme zdokumentovat pracemi při navracení velkých lesních komplexů v k.ú.:

Komňa – trať Hrabšovina I,II
v k.ú.Záhorovice, k.ú.Bojkovice, k.ú.Pitín, k.ú.Starý Hrozenkov

Práce ve stavebnictví

Geodetické práce v rámci výstavby obchvatu Kunovice – Vésky silnice I/50
délka 1,8 km, objednavatel Strabag ČR

 • vytýčení obvodu staveniště
 • vytýčení osy komunikace
 • vytýčení a zaměření inž. sítí na stavbě
 • zaměření skutečného stavu komunikace
 • vyhotovení geometrického plánu obchvatu
Práce ve stavebnictví

Komplexní dodávka geodetických služeb v rámci stavby silnice I/50 Buchlovské hory - stoupací pruhy ( km 31,5 – km 44,4 ) počínaje vytýčením záboru staveniště přes tvorbu digitálních modelů jednotlivých konstrukčních vrstev s výpočtem kubatur a konče vyhotovením geometrického plánu stavby
objednavatel Strabag ČR

Pozemkové úpravy

Pro Pozemkový úřad Jihlava geodetické práce při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Panenská Rozsíčka 438 ha.

Pozemkové úpravy

Pro Pozemkový úřad Hodonín provádíme od roku 1996 geodetické práce při zpracování komplexní pozemkové úpravy ve všech katastrálních územích města Veselí nad Moravou.

Pozemkové úpravy

Jednoduchá pozemková úprava vinic v k.ú. Strážnice 30 ha.

Práce ve stavebnictví

Komplexní dodávka geodetický služeb v rámci budování obytné čtvrti v Uherském Brodě lokalita Úlehly - 58 stavebních míst

Práce ve stavebnictví

Zaměření příčných profilů silnice včetně tvorby digitálních modelů jednotlivých konstrukčních vrstev a výpočet kubatur silnice I/50 Staré Hutě - Starý Hrozenkov
km 44,4 - km 99,4 – Silnice Brno s.r.o., Strabag ČR včetně rekonstrukce mostních objektů a propustků

Práce ve stavebnictví

Zaměření příčných profilů silnice včetně tvorby digitálních modelů jednotlivých konstrukčních vrstev a výpočet kubatur
silnice I/50 Nesovice – Střílky v délce 8,3 km Silnice Brno s.r.o., včetně rekonstrukce propustků

Práce ve stavebnictví

Zaměření a digitální zpracování plynofikací obcí ( 26 obcí ) a plynových přípojek pro firmu Plynosystém Zlín cca 250 ks (dle Směrnice č.x/2000 – JPM, a.s. Brno)

Práce ve stavebnictví

Zaměření + digitální zpracování rozvodů telefonního kabelu (24 obcí ) , dálkového sdělovacího kabelu (dle Předpisu pro tvorbu účelové mapy telekomunikačních sítí – Technická směrnice TSM 2022 a TSM 2010 Českého Telecomu, a.s.)

Práce ve stavebnictví

Zaměřování a vyhotovení digitálního pasportu stávajících vodovodů a kanalizačních stok na okrese Uherské Hradiště - Slovácké vodovody a kanalizace a.s., od roku 2002 (dle Směrnice GIS, č.0.004 z ledna 1999 – SVK, a.s. Uherské Hradiště)

Práce ve stavebnictví

Dodávka geodetických služeb v rámci budování průmyslové zóny Nivnice

Práce ve stavebnictví

Dodávka geodetických služeb pro firmu UNISTAV, a.s. v rámci budování supermarketu TESCO v Uh.Brodě a Uh. Hradišti